tirsdag 16. mars 2010

Svar frå forbrukerrådet

Fikk svar frå forbrukerrådet om att eg måtte sende eit varsel om forliksklage til selger og dette er no gjrt.

torsdag 11. mars 2010

Skuffelse

Fekk telefon frå Harald i dag og dei vil ikkje gå med på prisreduksjon på grunn av råte, begrunnelsen var att det var eit gammalt hus eg hadde kjøt.
Han ville eg skulle snakke med Roar som var sjef og hadde bestemt dette.
Så det vart ein telefon dit, men med samme resultat. Ingen kompensasjon, så no vert det forbrukarrådet neste.

onsdag 10. mars 2010

Kontakt med selger

Har ikkje høyrt frå Harald, så eg ringte Alf og han ville ha oversendt prospektet for huset.
Dette sendte eg til sonen (Arve) på e-post.
Deretter skulle Alf faxe det til broren Harald som skal ta kontajkt med meg.
Dette tek lang tid, snart er det påske.

torsdag 4. mars 2010

Meir snø

Måtte til med fresen i dag for å halde oppe vegen fram til inngangsdøra i påvente av att eg kan starte arbeidet igjen.
Hadde ein telefonsamtale med Alf og han sa att Harald skulle ta kontakt med det første ettersom han hadde meir kjennskap til kjøp og salg av hus.
Så då får eg berre slå meg til ro med det, eg kjem ikkje inn til påske no alikevel.

mandag 1. mars 2010

Ventetid

No har det vorte ventetid på ei tilbakemelding fra selgarane. Det har vorte mange turer til Førde der vi og ventar på att alle gode ting skal skje med Leni, mi eldste datter som ligger på sykehus med komplikasjoner i svangerskapet.
Men no ser det ut til att dette går bedre og att ho får behalde barnet:)