mandag 1. mars 2010

Ventetid

No har det vorte ventetid på ei tilbakemelding fra selgarane. Det har vorte mange turer til Førde der vi og ventar på att alle gode ting skal skje med Leni, mi eldste datter som ligger på sykehus med komplikasjoner i svangerskapet.
Men no ser det ut til att dette går bedre og att ho får behalde barnet:)

1 kommentar: