fredag 9. november 2012

Ny eigar

Den 03.10.2012 vart gr.nr.11 br.nr.53-63 tinglyst på SFE Produksjon på Sandane.
Den 09.11.2012 fekk eg oppgjer for arealet, så no har eg 3 mnd. på å fjerne det eg vil ha frå Demma.
Det er leit det skulle ende på dette viset, men no er det opp til SFE å ta ansvar for å videreutvikle området.
Det vil heretter berre bli ført i "pennen" om det er noko positivt som skjer på Demma.