tirsdag 29. juni 2010

Påbygg

Leverte søknad om påbygg av bad og kjøkken,skifting av vindu og tak til teknisk etat i dag.
Så er det berre å vente på vedtak.
Tida går..................

fredag 25. juni 2010

Forlikspapir

Eg fekk forlikspapira i dag underskreve av alle partar så no er det like før arbeidet kan startast opp att med huset.

onsdag 9. juni 2010

tirsdag 8. juni 2010

Forlik

I dag var det forliksmøte med Alf i kommunestyresalen i Askvoll Kl.10.00
Eg skal ikkje komme nærare inn på saksgangen, men berre konkludere med att forliksrådet fekk ein lett jobb for Alf og eg kom til einigheit uten att forlisrådet måtte avsei dom i saka.